SISÄILMA

Ihminen viettää jopa 90% ajastaan sisätiloissa. Tästä johtuen on tärkeää että sisäilma on hallittua ja laadukasta. Ihminen käyttää vuorokaudessa vähintään 15 000 litraa ilmaa.

Hyvä sisäilma on pölytön, hajuton, vedoton ja mauton.

Puhdas ja toimiva ilmastointijärjestelmä on puhtaan sisäilman perusedellytys. Ilmastointijärjestelmän tarkoitus on poistaa syntyneet epäpuhtaudet rakennuksesta ja tuoda raikasta ja puhdasta ilmaa hengitettäväksi.

Epäpuhtauksia sisäilmaan syntyy esimerkiksi ihmisten toimintojen seurauksena, huonekaluista ja rakennusaineista vapautuneina kemikaaleina, sekä maaperästä vapautuvina kaasuina kuten radonina. Riittämättömien tai likaisten suodattimien johdosta voi sisäilmaan päästä ulkoilman epäpuhtauksia ja siitepölyjä.

Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä ovat esimerkiksi hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys, kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä pitkäaikaissairaudet, kuten astma. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa epäviihtyvyyttä ja alentaa työtehoa.

Huollettu ja oikein säädetty ilmastointijärjestelmä säästää myös energiaa.
Ilmaset Oy @ 
2024